Thernsehuse te Tirns

Ligging Het Thernsehuse stond te Tirns, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Tirnserhuis
Ontstaan Het Thernsehuse werd voor 1381 gebouwd.
Geschiedenis In 1381 komen we Juw Juwinga tegen, wiens naam ook wel geschreven wordt als Ywe Iwingha, en hij is beheerder van Thernsehuse. Door hem wordt met anderen een regeling getroffen inzake dijken en waterlopen bij Oosterend en Tirns.
Verder komen we dit huis onder de naam Tirnserhuis in de 16e eeuw in de archieven tegen. het blijkt eigendom van de abdij van Staveren/Hemelum te zijn en bij de kerk van Tirns te liggen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!