Thetingastins te Wieuwerd

Ligging Deze stins stond bij Wieuwerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Tetynga saete op Bessens, Douuo Peters huys toe Wiuert
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1511 genoemd.
Geschiedenis In 1511 komen we als eigenaar en bewoner van de "Tetynga saete op Bessens onder Wieuwerd" Douwe Peters Walta tegen, die trouwt met Hylck Ruirds Dekema. Hij is een kleinzoon van Agge Walta, die voor 1480 stierf. Deze Agge was eigenaar van stinzen in Makkum, Schettens en Schraard. Aan de hand van zijn familienaam en het wapen van zijn nageslacht bestaat het vermoeden, dat hij een lid was uit de familie Walta van Tjerkwerd. De exacte relatie is echter niet bekend.
In gevechten die plaats vinden tussen de Schieringers en de Geldersen wordt regelmatig melding gemaakt van "Douuo Peters huys toe Wiuert".

De stins bleef lang in bezit van de familie Walta: tot in de 17e eeuw.
Van het huis en de omgeving is een fraaie plattegrond bewaard gebleven uit het einde van de 17e eeuw.
Een stinswier komen we rond 1850 nog tegen op de kaart die Eekhoff vervaardigde. Deze bevond zich ten noorden van de boerderij Thetinga.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!