Thiarchia Stins en Cammingha Stins te Blije

Ligging De ligging is onbekend. Maar stond in de buurt van Blije, gemeente Noardeast-Fryslân.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stinsen gebouwd zijn.
Geschiedenis In Blija worden in de Abtenlevens van Mariengaarde in de 12de en 13de eeuw verschillende edele, danwel aanzienlijke leken genoemd, van wie de exacte woonplaats niet is te bepalen. Zo trouwde Menold Thiarchia aan het eind van de 12de eeuw met een dochter Rembrechta van de Rembrechta-stins in Marrum.
Twee broers, Asego en Kampo van Blija, die in de latere historiografie als Cammingha's werden beschouwd, leefden aan het begin van de 12de eeuw. Hun nageslacht en aanverwanten worden als nobiles aangeduid, ze waren betrokken bij veten, en ze gingen op pelgrimage naar het Heilige Land en naar Santiago. Abt Sibrandus van Mariengaarde (1230-1238) behoorde tot deze familie. Volgens de traditie stamden de Cammingha's van Camminghaburen bij Leeuwarden af van de Blijaër Cammingha's; mogelijk was er ook een relatie met Cammingha-state te Ferwerd.
Bewoners
Huidige doeleinden Van deze stinsen is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P. N. Noomen, "De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", 2009