Tietemastins bij Elahuizen

Ligging Deze stins stond bij Elahuizen, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het stamhuis van de familie Tietema wordt in 1487 voor het eerst vermeld.
Geschiedenis In het buurtschap Trophorne bevonden zich twee wieren. Op beide moet een stins hebben gestaan zoals we kunnen lezen in "De tegenwoordige Staat" uit 1788: "Trophorne, alwaar nog twee overgebleven wieren de gedenktekenen van twee oude staten zijn. Weleer vond men hier een sterk huis van Hans Perkeszen".
Deze stins werd voor 1487 gebouwd, want in dat jaar werd het "Hans Parckis huys toe Eylahuysen" door de Schieringers verwoest, gelijktijdig met Jarichsma en Galama in Oudega-Noordwolde.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!