Tietemastins bij Harich

Ligging Deze stins stons ten zuiden van de kerk van Harich, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan De oudste bewoners van deze stins komen we in de 15e eeuw tegen.
Andere benaming Hylckema-huis, Titema
Geschiedenis Tegen het einde van de 15e eeuw komen we een olde Sascker Hylckema, nobilis in Harig, tegen. Hij trouwde met Rinck Dekema van Oldemirdum en ze kregen een dochter Bauck Hylckema. Bauck trouwde met Idts Tjercksz Hannema van Bakhuizen. Ook zij kregen weer een dochter, Rinck Hannema. Rinck trouwt met Meyne van Tietema; hij is een kleinzoon van Hans Parckez Tietema, die in 1487 in Elahuizen eigenaar van de Tietemastins was.
Het lijkt er op dat door dit huwelijk de familie Tietema zich in de 16e eeuw vanuit Elahuizen in Harich vestigt en daarmee het oorspronkelijke Hylckema-huis in handen krijgt en de naam verandert.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!