Tjamminga State te Brongerga

Ligging Deze State stond in Brongerga, gemeente Heerenveen.
Andere benaming Tamminga, Paauwenburg
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
TAMMINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Schoterland. Zie†Paauwenburg.
PAAUWEN-BURG, landgoed, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Schoterland, arrondissement, kanton en 1 1/2 uur ten oosten van Heerenveen, te Oud-Brongerga. Dit goed was voorheen eene state, Tamminga geheeten, en is aangelegd door Onno Zwier van Haren. Het werd tot jagthuis gebezigd en diende mede tot tijdelijk verblijf, wanneer Vorsten een uitstapje maakten naar het Oranjewoud. De uitgestrektheid is ruim 95 bunders. Door de van Harenís is dit goed later overgedragen aan de familie van Scheltinga, door welke het de benaming erlangde van Paauwenburg. De tegenwoordige bezitter is de Heer Mr. Hans Willem de Blocq van Scheltinga, Grietman van Schoterland.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851