Tjebbinga State te Hidaard

Ligging Deze State stond in Hidaard, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
TJEBBINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, arrondissement en 1 1/2 uur ten noordwesten van Sneek, kanton en 1 1/2 uur ten noordoosten van Bolsward, ten oosten van Hydaard, waartoe zij moet behoord hebben.
De juiste plaats, waar zij gestaan heeft, weet men echter niet meer aan te wijzen. Op dese state leefde in 1456 een Edelman uit het geslacht Tjebbinga, die rijkelijk zijn aandeel in de onlusten der Schieringers en vetkoopers had.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851