Tjessinga State te Britsum

Ligging De Tjessinga State stond bij Britsum, gemeente Leeuwarderadeel (Noord).
Ontstaan Deze stins wordt al in 1431 vermeld.
Geschiedenis Dr. Abma vermeldt in zijn boek dat de naam al in 1431 wordt vermeld en dat de stins/state op het Britsumer oudland stond. De state zou gestaan hebben aan de Oudlandsdijk ongeveer halverwege tussen de oude Middelzee-dijk en de Dokkumer Ee. Verder schijnt er niets meer van bekend te zijn. Eekhoff vermeldt de naam niet meer in zijn atlas van omstreeks 1850 en ook ca. 150 jaar eerder vermelden Schotanus en Halma deze naam niet.
Bewoners
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen tekeningen of foto’s van de State bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Ljouwerteradiel” door dr. G. Abma, 1984
“Nieuwe atlas van de Provincie Friesland” door W. Eekhoff, 1849-1859
“Lytse Schotanus atlas” door Christianus (1655) en Bernardus (1682) Schotanus en François Halma (1718)