State Toe Jet bij Tzum

Ligging Deze state stond in de buurschap Truurd onder Tzum, gemeente Franekeradeel.

Andere benaming Adegers statha
Ontstaan De state wordt reeds in 1406 vermeld.
Geschiedenis In het buurschapsgebied van Truurd, direct ten noorden van het dorp Tzum, lagen in 1406 twee rechtvoerende staten. Een daarvan, Adegers statha op dae wester therpe was vanwege die omschrijving en de ligging van het land in 1640 en 1700 waarschijnlijk de sate Toe Jeth, het huidige Welgelegen, in 1511 eigendom van de Herema's.

Een oude foto van boerderij ‘Welgelegen’ is te zien op de webiste van tsjom.nl.

Bewoners 1511 Fam. Van Herema
1640 “De heer Harinxma” eig., gebr. Griet Taedes
1698 “Goris Jaackles, papist” eig., Jacob Lockes gebr. 68 pdm., 11-0-0 floreen
1728 “Gooris Jackeles erven” eig. en gebr.
1832 Paulus Cornelis Scheltema
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden, op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009