Stins op Tolzuma buren bij Tzum

Ligging Deze stins stond in de buurschap Tolsum onder Tzum, gemeente Franekeradeel.

Ontstaan De stins wordt reeds in 1406 vermeld.
Geschiedenis De naam van de buurschap Tolsum komt reeds in 944 als Tollesheim voor. De abdij van Fulda had hier toen land dat jaarlijks 60 penningen opbracht. In 1406 is sprake van dae stinze die naast een rechtvoerende state lag.
In Tolsum worden in 1406 twee rechtvoerende staten genoemd: één was Tyaerds statha by dae stinze; de andere lag toe Tolsum op dae buren, dus in de buurschap, of volgens een tekstvariant by dat stins op Tolzema bueren.

Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009