Tziardastins te Hallum

Ligging De precieze ligging van deze stins is onbekend, maar waarschijnlijk lag Tziarda niet ver ten oosten van het dorp Hallum, gemeente Ferwerderadiel.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins ontstaan is.
Geschiedenis Tziarda te Hallum werd in de 16de eeuw gezien als het huis van een gelijknamige - inmiddels uitgestorven - adellijke familie en als geboortehuis van de MariŽngaarder abt Wilko Tziarda (1350-1353). In 1511 en 1540 waren achtereenvolgens Jemme Herjuwsma van Ferwerd en diens rechtsopvolger Douwe van Burmania eigenaar. Daarnaast bezat ook Ritske Boelema rechten op dit goed.
Waarschijnlijk lag Tziarda niet ver ten oosten van het dorp. In 1578 lagen ondermeer de huizen van twee kuipers, het woonhuis van de weduwe Sythiema en dat van de prebendaris namelijk in Tziaerdema Espel.
Bewoners Jemme Herjuwsma
Douwe van Burmania
Ritske Boelema (deels)
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009