Stind bij de Uithof te Rijs

Ligging Deze Uithof van het klooster van Steveren en Hemelum bevond zich bij Rijs, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze uithof wordt al in 1364 genoemd.
Geschiedenis In 1364 wordt voor de eerste keer melding gemaakt van een uithof van de abt van Staveren en Hemelum. Deze uithof was "van een zeer kostbare bouw". Veel kloosters en uithoven waren voorzien van een stins, zo ook waarschijnlijk hier.
In 1486 speelde er een vete tussen de abt en Yge Galama, die op de naburige Galamastins in Bakhuizen woonde. Door hem werd de uithof verwoest.
Mogelijk werd de Uithof in de 17e eeuw onderdeel van het landgoed behorende bij Huis Rijs te Rijs. Dit grote landgoed, was in bezit van de familie De Wildt. Door vererving kwam het in bezit van de families Rengers en Van Swinderen. Andere oude structuren, zoals de Galamastins, de wieren op de Hooge Bergen en de wier bij de Leye werden, omgeven door brede singels, opgenomen in het bijbehorende landgoed.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!