Ulenburch

Ligging Dit voormalige landhuis stond ten noordoosten van Rijperkerk, gemeente Tytsjerksteradiel, aan de Oosterdijk.

Kaartje met alle Stinsen rond Rijperkerk

Ontstaan Het huis moet voor 1600 zijn ontstaan.
Geschiedenis Dit buiten van de familie Van Uilenburch moet al voor 1600 gebouwd zijn. Het huis werd o.a. bewoond door mr. Rombertus van Uilenburg uit Leeuwarden die de state gebruikte als zomerverblijf. Rombertus was de vader van Saskia van Uilenburch, die op 23 juni 1634 met de (nu) beroemde schilder Rembrandt van Rijn trouwde.
Over de eigendom van Ulenburch State is in 1638 nog een juridische strijd gevoerd door dr. Gerardus van Loo, echtgenoot van en voogd over Hiske van Uilenburg. Hij was tevens gevolmachtigde van Rembrandt van Rijn, echtgenoot van en voogd over Saskia van Uilenburg en haar broer Idzert van Uilenburg. De strijd werd gevoerd tegen dr. Albertus van Loo, getrouwd met Neeltje Rommerts (van Uilenburg?) en His van Eminga. Gerardus heeft deze strijd gewonnen.
Saskia overleed in 1642. Op 4 oktober 1669 stierf ook Rembrandt; straatarm.

Verder zijn er geen gegevens beschikbaar over dit huis, ook niet wanneer het werd afgebroken. Op de plaats van de state is waarschijnlijk in 1708 een boerderij gebouwd, getuige een steen die rond 1928 uit de gevel van deze boerderij gevallen is. In die steen was een kasteelfront en een poort uitgehouwen, met boven de poort een uil en met de naam Antje Vitringa en het jaartal 1708.
Bewoners familie Van Uilenburch
familie Vitringa (?)
Huidige doeleinden Op de plaats van dit huis bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld Deze boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan van der Zwaag en Jan Leemburg
Afb. 1: Jan van der Zwaag