Unga State te Edens

Ligging Deze State stons in Edens, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Deze State wordt voor het eerst begin 15e eeuw genoemd.
Geschiedenis De familie Unga komen we vanaf het begin van de 15e eeuw tegen. Deze adellijke familie stierf rond 1500 uit en de State vererfde via een erfdochter op de familie Camstra. Deze familie woonde er vanaf 1511. Via vererving komt de State later in bezit van de familie Burmania.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!