Unia State te Akmarijp

Ligging Deze State stond in Akmarijp, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
UNIA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Utingeradeel, arrondissement, kanton en 2 1/2 uur ten noordwesten van Heerenveen, te Akmarijp.
Ter plaatse, waar zij waarschijnlijk gestaan heeft, ziet men thans eene boerderij. De daartoe behoorende gronden, beslaande eene oppervlakte van 53 bunders 83 vierkante roeden 56 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door Jonkheer F.J. Lycklama a Nijeholt, woonachtig te Oldeboorn.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851