Unia State te Hallum

Ligging Deze State stond bij Hallum, gemeente Ferwerderadiel.
Ontstaan Het is niet duidelijk wanneer het huis gebouwd is.
Geschiedenis Ten noordoosten van 'Schierstins' staat op de kaart van Schotanus als stemdragende lege plaats Unia aangegeven. Winsemius vermeldt in zijn 'Beschrijvinge' die toegevoegd is aan zijn 'Chronique' uitgegeven te Franeker in 1622 dat de meting voor de grietenijkaart gedaan is van de Uniapoort, omdat die zeer hoog was.
Herma M. van den Berg schrijft: "Het is ook mogelijk dat de door Portier afgebeelde ru´ne in plaats van een 'Schierstins' geheten bouwwerk deze Uniapoort zou voorstellen welke naam dan aan een stinsvormig gebouw gegeven zou zijn". Als Pieter Idserts de ru´ne en het dorp op de juiste manier heeft getekend kan dit echter niet een tekening van de poort van Unia State zijn, daarvoor is de kerk teveel vanuit het westen weergegeven.

In 1511 en 1540 wordt Unya zate kloostergoed genoemd; er was voor 1540 land met het naburige Lunia geruild. Bij Unia zou nog in 1622 een hoog poortgebouw hebben gestaan. In 1640 werd Unia State bij Gerbada State gevoegd.
Bewoners Zia vanaf 1640 Gerbada State.
Huidige doeleinden Van de state is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel, 1981