Utgong State te Berlikum

Ligging Deze State stond in Berlikum, gemeente Menaldumadiel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
UTGONG, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Menaldumadeel. ZieĀ Berlikum.
Bij de beschrijving van Berlikum wordt alleen vermeld dat Berlikum in de Middeleeuwen ook Uitgong wordt genoemd, maar dat die naam in de loop van de eeuwen niet meer gebruikt werd.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851