Veenwijk te Oudeschoot

Ligging Deze buitenplaats staat in Oudeschoot, Schoterlandseweg nummer 45, gemeente Schoterland.

Foto van Veenwijk uit 1894

Ontstaan Het huis werd in 1763 gebouwd.
Geschiedenis Fokke Bienema, een welgestelde apotheker uit Heerenveen, die belangen had in de verveningen, gaf in 1763 opdracht om het huis Veenwijk te bouwen. Na zijn dood wordt het huis gerfd door zijn zoon Epke Roos, die het gebouw in 1798 laat verbouwen en uitbreiden.
In De Leeuwarder Courant van 29 november 1844 staat een vermelding van de verkoping van een "voor een gezellig Buitenleeven, Jagt en Visscherij zeer aangenaam gelegen landgoed Veenwijk te Oudeschoot, met elegante sterk gebouwde Heeren Huijzinge, Remise en Stalling, Broei - en Moestuinen, Druiven-, Trek- en andere Kasten, Boomgaarden, wel aangelegde digt beplantte goede rente gevende Bosschen, de in dit landgoed besloten liggende Zathe en Landen". Het geheel is te betrekken op 12 mei 1845 voor f. 28790,-. Bij het huis hoort nog een boerderij die te koop is voor f. 14845,-. Er staat nog een huidige gebruiker vermeld, maar dat is slecht te lezen. Het lijkt erop dat daar Richle Walters Heida staat.

Het huis wordt dan in 1845 bewoond door Jan Berends Wouters. Na zijn dood, erft zijn dochter Julia het huis. Zij bepaalde bij testament in 1880, dat haar hele vermogen gebruikt moest worden voor een stichting die 'ongehuwde behoeftige dames' onderhouden zou. Julia sterft in 1892, maar het huis wordt daarna nog bewoond door haar zus Anna Titia. Na haar dood, wordt de Stichting, die de naam Julia Jan Woutersstichting krijgt, opgericht. Enkele jaren later, in 1901, wordt er een nieuw gebouw neergezet, omdat het woonhuis niet voldeed aan de eisen die de nieuwe bestemming vroeg.

Helaas is het niet bekend hoe het oudste Veenwijk eruit heeft gezien. Mogelijk had het woonhuis van slechts n woonlaag een onderkeldering en een zolder; daarnaast had het huis een klokgevel. Tegen het einde van de achttiende eeuw werd het buitenhuis waarschijnlijk verhoogd met een verdieping, werden er twee vleugels aan het pand toegevoegd en kreeg het een Lodewijk XVI-gevel.
Bij de bouw van het nieuwe huis in 1901 is er gedeeltelijk gebruik gemaakt van de funderingen van het oude Veenwijk. Het gebouw werd ontworpen door J. Borger uit Joure en kreeg twee bouwlagen in neo-renaissance stijl. Dit nieuwe huis was zowel hoger als ook n venster breder en voor de rechter vleugel werd een serre gebouwd.
Het interieur is een mengeling van een aantal bouwstijlen. We vinden er stucornamenten uit de late achttiende eeuw in Lodewijk XVI-stijl en plafonds met beschilderingen met Jugendstil-ornamenten.

In juli 2005 staat het huis te koop. In de beschrijving die opgesteld is door een makelaar, kunnen we o.a het volgende lezen: "Het voormalig Landhuis Veenwijk, heden ten dage beter bekend als de Julia Jan Wouterstichting, werd in 1901 gebouwd op de fundering van Landhuis Veenwijk en in 1927 werd het hoofdgebouw uitgebreid met een vleugel aan de noordwestelijke zijde.
Het gebouw heeft een L-vormige plattegrond en is uit twee bouwlagen opgetrokken. Het geheel wordt afgeknot door een schilddak waaronder zich een royale zoderverdieping bevindt. Aan de voorzijde is de hoofdingang met een viertreeds natuurstenen stoep. Aan de rechterzijde hiervan een fraaie houten veranda.
Het geheel heeft in totaal circa 1100 m kantoorruimte verdeeld over de begane grond alsmede via een fraaie trap over de eerste verdieping. De zolderverdieping is uitermate geschikt voor archiefruimte of uitbreiding van de huidige kantoorruimte. Vele fraaie stucwerken alsmede plafondbeschilderingen sieren verschillende vertrekken en gangen. Het geheel is voorzien van cv-gas, een lift, eigen parkeergelegenheid en een eigen oprijlaan."

Begin 2007 is het huis gekocht door de Baarsma Wine Group Holding en nu in gebruik als hoofdkantoor.
Bewoners 1763 Fokke Bienema
Epke Roos
- 1845 Richle Walters Heida (?)
1845 Jan Berends Wouters
- 1892 Julia Wouters
1892 Anna Titia Wouters
Julia Jan Woutersstichting
2007 Baarsma Wine Group Holding
Huidige doeleinden Het huis is nu in gebruik als kantoor.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk (INFO).
Foto's Recente foto van het huidige huis Enkele interieur foto's van veenwijk
Plattegrond van de benedenverdieping Plattegrond van de benedenverdieping
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
Leeuwarder Courant, 29 november 1844
Foto 1: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
Foto 2 en 3: Makelaardij Popma
Afb. 1 en 2: Makelaardij Popma