Walta State te Weidum

Ligging De Walta State stond te Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel. De State lag schuin tegenover Dekema State.

Foto van de huidige boerderij op 31 maart 2005

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer de State werd gebouwd.
Geschiedenis Over de geschiedenis van deze State is niets bekend.
De huidige boerderij werd in 1977 bewoond door weduwe Boersma.
Bewoners 1977 weduwe Boersma
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
De vroegere oprijlaan van de State is te bereieken vanaf de Wielsterdyk tussen Weidum en Beers.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
Foto 1: J. Leemburg