Waltastins bij Bozum

Ligging Deze stins stond bij Bozum, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan De oudste vermelding van deze stins (en adellijk huis) dateren uit de 16e eeuw.
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!