Waltinga State te Pingjum

Ligging De Waltinga State stond te Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze State bestond waarschijnlijk al voor 1504.
Geschiedenis In 1504 komen we Hobbe Buwesz op Waltinga State tegen en hij behoorde tot de "dae erbariste (de 'eerbaarsten') van Penghum". Samen met Douwe Hiddema en Douwe Abbez op Hania State stelden ze het dijkrecht van Pingjum op.
In 1511 komen we hem weer tegen, als hij eigen land onder Pingjum gebruikt. Vijf jaar later krijgt deze van het centraal gezag de geconfisqueerde goederen van de jonge Sybrant te Schraard toegezegd als vergoeding "van syn fangenschip". Blijkbaar wordt hij daarna verbannen, want in 1519 krijgt hij als balling financiële steun van de Bourgondiers.
Tenslotte komen we hem ook nog in 1527 tegen, omdat hij in dat jaar een boete opgelegd, voor het toebrengen van een steekwond in de arm van iemand.

Hobbe Buwesz trouwt met Rieme Hobbe Wattinga en ze krijgen een zoon Andries, die in 1532 zijn huwelijkscontract laat opstellen voor zijn huwelijk met Trynke Glins, een dochter van Doecke Rinia en Lisck Sickema. De moeder van Andries, die dan inmiddels weduwe is, geeft het jonge paar bij die gelegenheid "Wattinga gued thoe Pingum mei eer ende feer", waar ze toen al woonden, "met al het timmert en huisraad."
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!