Wattemastins te Deersum

Ligging Deze stins stond in Deersum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze stins werd gebouwd.
Geschiedenis Deze stins komt in de archieven maar één keer voor. In 1500 wordt de helft van 'Wattama styns' aan het convent Engwerd onder Poppingawier geschonken door Juw Scheltema. Hij doet dit namens zijn vrouw Syttye en door Juw Dekama; herbij wordt het testament van Wyttya Harinxma uitgevoerd.

Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, Verloren, 2009
De website hisgis