Watzemastins te Arum

Ligging De stins stond bij Arum, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt in 1507 genoemd, maar is waarschijnlijk veel ouder.
Geschiedenis In 1507 wordt er een Watzema Sate genoemd, grenzend aan Sytzamastins.
Het blijkt dat er in 1551 nog een wier aanwezig was. In de omschrijving uit dat jaar wordt vermeld: "Watzema saete met huys, steen, staeten, wyer ende wyersgraft".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!