Werringastins bij Marsum

Ligging Deze stins stond ten noorden van het dorp Marsum, gemeente Menaldumadeel.
Ontstaan In 1718 komen we de wier nog tegen, waarop de stins gestaan kan hebben.
Geschiedenis In 1718 komen we ten westen van het kerkeland "de Buirefenne" een wier tegen, die naast een boerderij lag. Deze wier is later verdwenen. Bij deze boerderij/wier wordt de naam Werringa aangegeven.
Van de boerderij is in 1640 juffer Van Espelbach eigenaresse en in 1700 Tjalling Camstra van Rinsumageest de eigenaar.
Op de prekadastrale kaart uit 1832 komen we de wier niet meer tegen. Op die plek bevindt zich dan een boomgaard.
Bewoners/eigenaars 1640 juffer Van Espelbach
1700 Tjalling Camstra van Rinsumageest
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!