Stinswier te Britswerd

Ligging Deze stinswier bevond zicht ten zuiden van de kerk van Britswerd, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer hier een stins gestaan heeft.
Geschiedenis Op de kaarten van Schotanus (1718) en Eekhoff (1850) wordt een stinswier aangegeven. Schotanus vermeld er bij: 'Wier'.
Bij de wier stond een boerderij die in 1640 eigendom was van Sipcke Sibrants. Hij was één van de erfgenamen van Doede Ates.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!