Wier(en) bij Cornjum

Ligging Eén of twee wieren bij Cornjum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze wier(en) ontstond(en).
Geschiedenis In de archieven komen we in 1543 de "Hoege Wirdt" bij Aesgema tegen en in 1847 beeldt Eekhoff een wier aan de Jousen af. Door Van der Molen is onderzoek uitgevoerd of het hier om één stins gaat. Aesgema sate was een belangrijke pachtboerderij, maar bij de wier aan de Jousen komen we geen boerderij tegen. Wel bevond het terrein zich vlakbij pastorieland, wat ook voor de "Hoege Wirdt" geldt: ten zuidwesten daarvan lag pastorieland. Op basis hiervan heeft Van der Molen het vermoeden dat het om één stins gaat.
Nader onderzoek is gewenst. Door het combineren van belendingen, grootte, floreenbedrag en de genealogie van de eigenaars is het niet gelukt om deze twee namen van stinsen aan één stins te koppelen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!