Siurdema Stins bij Bozum

Ligging De wier waarop deze stins gestaan heeft bevond zich te Indijk Bij Bozum, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins werd gebouwd.
Geschiedenis We komen een stinswier tegen tussen Siurdema Sat en Gralda Sate en grensde aan de stins Hoekens.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!