Wier op Wierfenne te Oudterp bij Ee

Ligging De stinswier lag bij Oudterp onder Ee, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan Omtrent het ontstaan is niets bekend.
Geschiedenis Op de kaarten van Schotanus (1718) en Eekhoff wordt in de hoek van de Kolkweg bij Oudterp een stinswier aangegeven; bij Schotanus ook nog de aanduiding Wier. Hij valt niet onder een floreennummer, zodat verder terugzoeken in de tijd moeilijk is. Wel komt zijdelings als belending de Wierfenne in 1700 voor. Vanwege de grote omvang van de beide Obbema-goederen in 1511 is het goed mogelijk dat de wier op Obbema-land lag.
Bewoners
Huidige doeleinden De stinswier is afgegraven, het terrein is weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis