Stinswier bij Harich

Ligging Deze stinswier lag ten westen van de kerk van Harich, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer de stins gebouwd werd.
Geschiedenis Op kaarten uit 1718 in het atlas van Halma en de kaart uit 1739 van Johan Vegelin van Claerbergen zien we ten westen van de kerk van Harich een stinswier aangegeven. Daarna is hij afgegraven, want op nieuwere kaarten komt hij niet meer voor.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!