Wier bij Waltastins te Bozum

Ligging Deze stinswier lag ten noorden van de Waltastins bij Bozum, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins ontstond.
Geschiedenis Als extra aanduiding kan nog vermeld worden, dat deze stinswier zich ten zuiden van de Toet bevond.
Ten noorden van de weg naar het dorp komen we in de atlassen van Schotanus (1718) en Eekhoff (1850) een wier afgebeeld. De positie is op beide kaarten echter verschillend. Bij Schotanus wordt de wier meer tegen het dorp aan, ten zuiden van de zogenaamde Toet, aangegeven, terwijl Eekhoff de wier meer westelijk afbeeldt.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!