Wier "aen de buyrt in 't veld liggende" bij Deinum

Ligging Deze stinswier lag bij Deinum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stinswier komt op een kaart uit 1664 voor.
Geschiedenis In 1664 komen we de atlas van Schotanus deze stinswier tegen. Erbij staat vermeld "rest van een vernietigde state". Bij deze wier stond een boerderij, die in 1640 eigendom van Gosse van Camstra.
De geschiedenis van de stinzen in zowel Deinum als Boxum is moeilijk te reconstrueren, doordat sinds de 16e eeuw de stinzen door elkaar werden gehaald in de locale geschiedschrijving.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!