Wigarathorp bij Gerkesklooster

Ligging De Wigarathorp bevond zich bij Gerkesklooster, gemeente Achtkarspelen.
Ontstaan De Wigarathorp was een adelspositie, die we in de 13e eeuw tegen komen.
Geschiedenis Wigarathorp komen we in de 13e eeuw tegen in de Viate abbatum van het klooster Mariengaarde. Als eigenaar komen we een Gericus of Gerke tegen. Hij was een rijk en machtig man, maar kinderloos. Hij stichte op zijn 'Gerkes goed' het klooster Jerusalem, waarvan de naam later gewijzigd werd in Gerkesklooster, als herinnering aan de stichter.
Bewoners 13e eeuw Gerke of Gericus
Huidige doeleinden Van een eventuele stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!