Wobbemastins bij Abbega

Ligging De Wobbemastins stond bij Abbega, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Andere benaming Hettinga huis op Abbegaaster Rige
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!