Wobbinga State te Baard

Ligging Deze State stond in Baard, gemeente Littenseradeel.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft over deze State:
WOBBINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Baarderadeel, arrondissement en 2 uur ten zuidwesten van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten noordwesten van Rauwerd, niet ver van Baard, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851