Wytzastins te Menaldum

Ligging Deze stins stond bij Menaldum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins stond er in elk geval al rond 1470.
Geschiedenis In 1511 komen we onder Menaldum een Sibbel Epes tegen onder de ontvangers van "heerschapsrenten". Het vermoeden bestaat dat hiermee Sibbel Dyadr van Wuytza bedoeld wordt. Zij had een relatie met Wilhelm Truchsess von Waldburg. Hij was tot 1505 de Saksische stadhouder van Friesland. Na het overlijden van zijn vader in 1504 en zijn broer in 1505 nam hij ontslag als stadhouder en vertrok naar Waldburg. Tussen 1500 en 1505 kreeg hij bij Sibbel twee kinderen: Christoffel en Margaretha. Wilhelm bleef met haar corresponderen en uit een brief van 1508 blijkt, dat hij zijn twee kinderen erkend en zich bekommerd over hun opvoeding.
In 1528 wordt het Wuytza-goed door Sibbel en haar zoon Christoffel overgedragen op Margaretha Truchsess. Zij is getrouwd met Albert van Aernsma.

Een jaar later komen we in het zwanenboek een vermelding tegen dat Wuytza zate of state zwaanrecht heeft en dat het al meer dan zestig jaar in bezit is van de voorouders van Margaretha.
Vele Friezen hadden door het huwelijk van Albert van Aernsma met Margaretha "de Waldburgs" in hun kwartieren. Zo zien we op de grote wapenborden in de kerk van Friens van de familie Van Sytzama ook Margaretha Truchsess von Waldburg tegen, waarbij iedere verwijzing naar de onwettige geboorte van Margaretha achterwege gelaten is.
Bewoners 1511 - 1528 Sibbel Dyadr van Wuytza
1528 Margaretha Truchsess von Waldburg
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!