Wytsma State te Birdaard

Ligging Deze State lag bij Birdaard, gemeente Ferwerderadiel.
Ontstaan Deze State komen we pas rond 1500 voor het eerst tegen.
Geschiedenis In 1640 wordt een Dorothe Wytsma genoemd als eigenaresse van Wytsma state en sathe. Terwijl in 1676 het goed omschreven wordt als "Old Wytsma state, de adelycke huizinge, plantagie, swannejacht ende watermullen inbegrepen".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!