Wytsma State te Grouw

Ligging Deze State stond in Grouw, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
WYTSMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 3 uur ten zuiden van Leeuwarden, kanton en 1 1/2 uur ten oosten van Rauwerd, 10 min ten zuidwesten van Grouw, waartoe het behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans een boerderij. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 41 bunders 15 vierkante roeden, worden in eigendom bezeten, door de erve Sloterdijk, woonachtig te Leeuwarden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851