Wytsma State in Oudwoude

Ligging Deze state lag ten noorden van Oudwoude.
Ontstaan De State werd vermoedelijk na 1500 gebouwd.
Geschiedenis In 1574 wordt het goed aangeduid als "Wytsma-zaete staende ter Luyne op de Wirden onder Oltwoldt" dat destijds met het daarbij gelegen "huys toe Wytsma" eigendom was van Buwe Hobbema en na hem van zijn zoons Buwe en Tjerk Hobbema. De Wirden is/was een plaatselijke benaming voor een hoogte of vluchtheuvel (wierde) die iets westelijk van Wytsma lag.
Bewoners 1574 Buwe Hobbema
Buwe en Tjerk Hobbema
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
mr. A.J. Andreae, Kollumerland, 1885