soarWelkom!
Welkom op de pagina van Stinsen in Friesland! Deze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de sloten, stinsen, staten en buitenplaatsen in Friesland.
Deze site was de negende in de rij van sites (met dezelfde opzet) over kastelen in een bepaalde provincie. Van alle provincies was er een website, maar inmiddels zijn er naast Friesland nog 5 over: Groningen Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland.

Inhoud
Deze pagina's bevat nu beschrijvingen van 590 Stinsen en States die in de provincie Friesland voorkomen en voorkwamen. Het is de bedoeling de informatie over de geschiedenis van de Stinsen en States verder uit te breiden. Alle stinsen en states zijn momenteel voorzien van bijna 950 foto's en afbeeldingen. Deze lijst heb ik zowel op alphabetische volgorde als gesorteerd op gemeente.
Ik heb ook een lijst gemaakt van de in totaal bijna 700 stinsen en staten die voorkomen in 'Het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa' uit de 19e eeuw.
Deze informatie had ik gehaald van de website van Wybo Palstra, maar die website is inmiddels verdwenen. De gegevens zijn nog wel te vinden op de website van Tresoar. Toch wil ik Wybo hartelijk danken voor de vele informatie die ik van zijn site mocht halen!
Op mijn website is ook een verklarende bouwkundige woordenlijst te vinden.

Prachtige stinswier bij Sexbierum

Doel
Het doel van deze pagina is om mijn eigen interesse te delen met andere geïnteresseerden. De lijst met stinsen en staten probeer ik zo volledig mogelijk te krijgen en waar mogelijk aan te vullen met afbeeldingen.

Adverteren
Mocht u willen adverteren, dan hoor ik dat ook graag. De advertenties hoeven geen raakvlak te hebben met de staten of stinsen.

Bronnen
Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa.
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Christianus Schotanus uit 1664
"Tegenwoordige staat van Friesland" uit ca. 1780
"De historie gaat door het eigen dorp" van Ale Algra uit 1955 tot 1960 (serie van 6 delen)
Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992

Aanpassingen
30 april 2015: De Walta State te Herbaijum heb ik verwijderd. Deze State is een andere benaming voor Sickema State.
Voor de volgende stinsen/states zijn foto's toegevoegd:
Harkema State (7), Roordama State (1), Sixma State (2), Syttinga State (4), Sytzama State (4) en Groot Wytsma State (2), alle zes te Tzummarum en een kaartje van Stinsen/States rond Tzummarum (1), Adelen State (2), Donia State (1), Douma State (5), Eelsma State (3), Hottinga State (1), Jonger Tjaerda State (1), Latsma State (5), Ottema State (1), Walburga State (4), Hoge wier op Goslingeland (1), alle tien te Sexbierum en kaartje van de stinsen/states rond Sexbierum (2).
Met dank aan J. Leemburg en P.N. Noomen.
28 april 2015: Voor de volgende stinsen/states zijn foto's toegevoegd:
Fetza State (3), Groot Westa State (1), Heslinga State (1), Hottinga State (2), Jongema State (2), Swart Slot (2), Mernstera State (2), alle zeven te Pietersbierum en kaartje van Stinsen/States rond Pietersbierum (1), Elgera State (2), Hildarda State (4), Hottinga State (3), Nieuw Herema State (5), Sybranda State (2), alle vijf te Tzum en kaartje van Stinsen/States rond Tzum (1).
Met dank aan de heer J. Leemburg.
25 april 2015: Voor de volgende stinsen/states zijn foto's toegevoegd: Biniastins te Almenum (1), Elgersma State te Boer (1), Herema State te Dongjum (1), Goslinga State te Dongjum (4), Rodmersmastins te Dongjum (1), Runia State te Midlum (5), Middelstein en Sibadastins te Midlum (1), Camstra State te Firdgum (11), Jelgersma State te Firdgum (3), Gratinga State te Almenum (1), Groot Deersum State te Almenum (1), Gerbranda State te Almenum (1), Oude Dal en Stins te Klooster-Lidlum (1), Ludinga State te Ludingakerk (3), Sickema State te Herbaijum (1), Haerda State te Oosterbierum (3), Nijenhuis te Wijnaldum (2), Oldehuis te Wijnaldum (2), Ropta State te Wijnaldum (6), Swingma State te Wijnaldum (2), Tjitsma State te Wijnaldum (1), Kaartjes van de States rond Wijnaldum (3).
Met dank aan de heer J. Leemburg.

Voor alle wijzigingen, zie alle wijzigingen.

Contact
Als u toevoegingen, op- en/of aanmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag via e-mail!

Deze pagina werd het laatst aangepast op 26 februari 2018
© 2005 - 2018 Stinsen in Friesland, Kees Braaksma