Stinswier bij Atjevliet

Ligging Deze wier bevond zich te Atjevliet bij Oudemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswier komen we in 1718 tegen.
Geschiedenis Deze informatie over een mogelijke stins is maar heel beperkt: Op de kaart van Schotanus uit 1718 komen we in het oostelijke deel van het dorpsgebied van Oudemirdum een stinswier tegen bij Atjevliet.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!