Stinswier ten zuiden van het dorp Oudemirdum

Ligging Deze stinswier lag direct ten zuiden van Oudemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswier komen we voor het eerst in 1718 tegen.
Geschiedenis Op de kaarten uit 1718 en 1739 zien we direct ten zuiden van het dorp een stinswier weergegevn. Deze lag naast een stemmend huis met een boomsingel.
Deze stinswier wordt op de Kadastrale kaart uit 1850 niet meer aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!