Stinswier te Bons onder Ysbrechtum

Ligging Deze stinswier lag bij Bons onder Ysbrechtum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins is ontstaan.
Geschiedenis Alleen door archeologisch onderzoek weten we dat er bij Bons een stinswier gelegen heeft. Een beschrijving is te vinden in: "Een terpje en een wier in Bons bij Sneek", door J.M. Bos, J.K. Boschker, A. Jager en D.M. Visser, Paleo-aktueel 2 (1991) 111-114.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
J.M. Bos, J.K. Boschker, A. Jager en D.M. Visser, "Een terpje en een wier in Bons bij Sneek", Paleo-aktueel 2 (1991) 111-114