Braarderburenstins te Wirdum

Ligging Deze stins stond in Braarderburen te Wirdum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins gebouwd is.
Geschiedenis In 1718 verschijnt een atlas van Schotanus. Daarin zien we dat in Braarderburen bij Wirdum een stinswier wordt aangegeven. Tot nu toe heeft er nog geen onderzoek plaats gevonden naar wie hier eigenaar van is geweest.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!