Stinswier op de Hemmen onder Ysbrechtum

Ligging De stinswier op de Hemmen onder Ysbrechtum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is onbkend wanneeer deze stins is ontstaan.
Geschiedenis Voor 2009 werd er op de Hemmen een stinswier vastgesteld en beschreven. De beschrijving is te vinden in: "Een dertiende-eeuwse stinswier ten westen van Sneek", door W.B. Waldus, in: Huisman e.a., Diggelgoud, 268-279.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
W.B. Waldus, "Een dertiende-eeuwse stinswier ten westen van Sneek", in: Huisman e.a., Diggelgoud, 268-279