Oostelijke Stins in Iwert bij Wijckel

Ligging Deze stins lag ten zuidoosten van Wijckel, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins werd gebouwd.
Geschiedenis In de Wyckeler Iwert, ten zuiden van Wijckel worden aan de oostzijde twee boerderijen weergegeven op de kaart uit het atlas van Eekhoff uit 1850. Door Eekhoff wordt dit gebied "De Hoek" genoemd.
Op oudere kaarten van Schotanus uit 1718 en Vegilin uit 1739 is bij de meest oostelijke van deze twee boerderijen een stinswier aangegeven. Deze stinswier bevond zich dan ten oosten van de huidige Gaestfjûrwei.
Op kaarten uit 1832 en 1850 wordt de wtinswier neit meer afgebeeld.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!