Stinswier op de Hoge Grazen bij Oudemirdum

Ligging Deze stinswier bevond zich op de Hoge Grazen bij Aldemardum, gemeente De Friese Meren.

Kaartje met daarop vermelding Licklama

Ontstaan Deze stinswier komen we voor het eerst in 1718 tegen.
Geschiedenis Op de hierboven afgebeelde kaartje zien we "Licklama" aangegeven ten oosten van Aldemardum. Hiermee zou een stins op deze wier of op de stinswier aan de Kerkwal kunnen worden bedoeld.
Op het detail van een kaartje van het ministerie van Landbouw zien we op deze locatie "OudSlot" aangegeven. (zie hieronder.

Op de kaarten uit 1718 en 1739 komen we aan de Lemigeweg ten oosten van Gaastburen bij de Hoge Grazen een stinswier aangegeven. Gaasterburen was een buurtschap, dat ten zuiden van Oudemirdum lag. Samen met het buurtschap De Dollen heet het tegenwoordig Marderhoek. Bij de stinswier werd geen huis aangegeven.
Op een Kadastrale kaart uit 1850, wordt destinswier niet meer aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's Detail kaartje ministerie van Landbouw
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
Afb. 1 en 2: archief van de heer R. Holkema