Zuidelijke stins in Iwert bij Wijckel

Ligging Deze stins in Iwert, ten zuiden van het dorp Wijckel, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Van deze stins wordt in 1613 melding gemaakt, maar hij zal zeker ouder zijn geweest. Er wordt in 1613 gesproken van "olde huysinge".
Geschiedenis Volgens "De Tegenwoordige Staat" uit 1788 bevond zich ten zuiden van het dorp Wyckel een buurtje "op eenen heuvel" gelegen, dat Wyckeler Ybert heette, "alwaar voor deezen eene state gevonden werd van het geslagte van Wyckel, dat nog hedendaags den naam deezes dorps draagt".
In 1613 heeft Foeck Jochumsdr Wyckel een fideicommissaire testament op laten stellen, waarin gesproken wordt van "de sate tot Wyckel inder Eebert met de olde huysinge daerop staende".

Op de kaarten van Schotanus uit 1718 en Vegilin uit 1739 wordt in Wyckeler Iwert een stinswier aangegeven. Deze bevond zich ten zuiden van de afsplitsing van het pad naar Finkeburen.
Op de kaarten uit 1832 en 1850 komen we de stinswier niet meer tegen; wel kunnen we het betreffende perceel in 1832 terug vinden en dan vormt het de kern van de Polder van Geldersma.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!