Stinswier te Jelsum

Ligging Deze stinswier bevond zich bij de Goudenboom te Jelsum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins is ontstaan.
Andere benaming Aldwier
Geschiedenis In de floreencohieren van 1772 en 1850 komen we een 'stuk losland van de Jelsumer armen' tegen, 'gelegen in de Wier en de Goudenboom'.
Door Winkler wordt in zijn Onomasticon een perceel 'de Aldwier' vermeld, die door Van der Molen in 1933 ook wordt genoemd. Waarschijnlijk gaat het hier om hetzelfde perceel.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!