Stinswier boven de Kerkwal bij Oudemirdum

Ligging Deze stinswier bevond zich boven de Kerkwal bij Aldemardum, gemeente De Friese Meren.

Kaartje met daarop vermelding Licklama

Ontstaan Deze stinswier komen we voor het eerst in 1718 tegen.
Geschiedenis Op de hierboven afgebeelde kaartje zien we "Licklama" aangegeven ten oosten van Aldemardum. Hiermee zou een stins op deze wier of op de stinswier op de Hoge Grazen kunnen worden bedoeld.
Op het detail van een kaartje van het ministerie van Landbouw zien we op deze locatie "OudSlot" aangegeven. (zie hieronder.

Op de kaart uit het atlas van Schotanus uit 1718 en op de kaart uit 1739 komen we ten noorden van de Lemigeweg boven de Kerkwal een stinswier aangegeven. In de nabijheid van de stinswier bevond zich geen huis. Ook op de kaart uit 1850 wordt de stinswier aangegeven.
Op 25 november 2000 is er een bodemverkenning uitgevoerd op het terrein waar de stinswier gelegen moet hebben. Hierbij zijn 89 fragmenten van kogelpotaardewerk en 8 fragmenten steengoed gevonde. Alle vondsten dateren uit de late middeleeuwen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's Detail kaartje ministerie van Landbouw
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
Afb. 1 en 2: archief van de heer R. Holkema