Stinswier boven de Kerkwal bij Oudemirdum

Ligging Deze stinswier bevond zich boven de Kerkwal bij Oudemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswier komen we voor het eerst in 1718 tegen.
Geschiedenis Op de kaart uit het atlas van Schotanus uit 1718 en op de kaart uit 1739 komen we ten noorden van de Lemigeweg boven de Kerkwal een stinswier aangegeven. In de nabijheid van de stinswier bevond zich geen huis. Ook op de kaart uit 1850 wordt de stinswier aangegeven.
Op 25 november 2000 is er een bodemverkenning uitgevoerd op het terrein waar de stinswier gelegen moet hebben. Hierbij zijn 89 fragmenten van kogelpotaardewerk en 8 fragmenten steengoed gevonde. Alle vondsten dateren uit de late middeleeuwen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!