Stinswier bij Landgoed Kippenburg bij Nijemirdum

Ligging Deze stinswier lag op de noordrand van het landgoed Kippenburg bij Nijemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Op de kaart uit 1718 Schotanus wordt er een "stinswier weergegeven tussen de "Wilde Merkt" onder Harich en het vroegere meertje "Ruygehuyster Zee een stinswier aan. Een nauwkeurige omschrijving van de positie is via die kaart niet te geven, omdat er in de wijde omtrek geen huis aangegeven wordt.
Op de kaart uit 1739 van Vegilin komen we de stinswier niet meer tegen. Wel zien we een nieuw aangelegde lanenstructuur ten noorden en oosten van Kippenburg en is de stinswier mogelijk opgenoemen in deze nieuwe platage.
Hetzelfde zien we op de kaart van Eekhoff uit 1854: waar de stinswier zich bevonden heeft, zien we een bosaanleg rond het logement Kippenburg.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!